Bioteknologia on voimakkaasti kasvava ala, minkä johdosta esitellemmekin sinulle muutamia suomalaisia biotekniikkayrityksiä. Bioteknologia perustuu nimensä mukaisesti biotieteisiin sekä tekniikanalan tutkimukseen, mutta sitä voidaan hyödyntää monissa eri käyttötarkoituksissa. Tärkeimmät käyttökohteet ovat kuitenkin terveydenhuollossa, maataloudessa sekä ympäristöalalla. Bioteknologian alan tutkimus on Suomessa korkealla tasolla ja tutkimusta tehdään yliopistojen lisäksi erilaisissa yrityksissä – monet niistä ovat tosin vielä tuotekehitysvaiheessa. Suomalaisilla yrityksillä on kuitenkin hyvät mahdollisuudet pärjätä kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa.

Suomalaiset bioteknologian alan yritykset ovat hyvin usein pieniä start up -yrityksiä, mutta suuriakin, satoja ihmisiä työllistäviä yrityksiä löytyy. Bioteknologian alat jaetaan valkoiseen ja punaiseen, mutta suurin osa suomalaisista yrityksistä toimii punaisella sektorilla eli ne toimivat terveysteknologian parissa. Tällöin niiden mielenkiinnon kohteena ovat pääasiassa diagnostiset- ja lääketeollisuudenalat. Valkoiset bioteknologiat sisältävät puolestaan erilaiset teollisuusteknologian alat. Myös valkoisen bioteknologian yrityksiä on Suomessa esimerkiksi elintarviketeollisuudessa. Tämän alan tavoitteena on lisätä ruuan turvallisuutta.

Hy Test Ltd

Hy Test Ltd on yli kymmenen henkilöä työllistävä yritys, jonka toimipaikka sijaitsee Turun seudulla. Yritys on perustettu vuonna 1994 ja se toimii diagnostiikan sekä bioanalytiikan aloilla. Yhtiö tuottaa sairauksien tunnistamisessa tarvittavia monoklonaalisia vasta-aineita ja antigeenejä. Hy Test Ltd on erikoistunut sydän- ja verisuonitautien, infektiosairauksien, metabolisen oireyhtymän sekä eläinlääketieteen diagnostisiin merkkiaineisiin. Yritys toimiin läheisessä yhteistyössä yliopiston kanssa ja tekee jatkuvasti lisäinvestointeja tutkimustyön parantamiseksi.

Forendo Pharma Ltd

Turussa toimipaikkaansa pitävä Forendo Pharma Ltd, joka on perustettu vuonna 2013, työllistää niin ikään yli kymmenen henkilöä. Mainetta kerännyt yhtiö toimii lääkekehityksen ja -toimituksen alalla. Yrityksen taustalla on kansainvälisiä investoijia ja sillä on vahvat kontaktit ulkomaille. Keskeinen osaaminen yrityksessä liittyy kudosspesifeihin hormonaalisiin mekanismeihin ja niihin liittyvien lääkkeiden kehitykseen. Forendo Pharma Ltd:n keskeiset kiinnostuksen kohteet ovat endometrioosiin ja miesten urologisiin ongelmiin liittyvien lääkkeiden kehittäminen.

Biotie Therapies kehittää lääkkeitä neurologisiin sairauksiin.

Turussa pääkonttoriaan pyörittävä Biotie Therapies on vuonna 2002 perustettu yritys, joka työllistää yli kymmenen henkilöä. Sen toimialana on lääkkeiden kehittäminen ja toimittaminen. Yrityksellä on vahva ymmärrys ja osaaminen hermostontutkimuksesta, tuotekehittämisestä sekä tuotteiden kaupallistamisesta. Pyrkimyksenä on parantaa neurologisista sairauksista kärsivien ihmisten elämänlaatua. Biotie Therapiesin erikoisosaamista ovat esimerkiksi Parkinsonin taudin ja multippeliskleroosin hoidossa käytettävien lääkkeiden kehittäminen. Tällä yhtiöllä on myös vahvoja kansainvälisiä yhteyksiä ja investoijia.

Clinical Research Services Turku

Clinical Research Services Turku Oy on nimensä mukaisesti turkulainen yritys, joka on perustettu jo vuonna 1995. Yritys työllistää yli kymmenen henkilöä. Yhtiö tarjoaa bioteknologian alalla toimiville yrityksille apua lääkekehittämiseen liittyvän tutkimuksen tekemisessä sekä tuotekehittämisessä. Clinical Reseach Services Turku Oy:n palveluksessa työskentelee kliinisiä tutkijoita, projektipäälliköitä, tieteellisiä kirjoittajia, tutkimushoitajia, neuropsykologeja sekä muuta tutkimushenkilökuntaa. Jokaiselle yritykselle voidaan räätälöidä juuri heidän tarpeisiinsa sopiva tutkimus- ja palvelupaketti.