Suomessa terveydenhuolto on jaettu yksityisen ja julkisen sektorin piireihin. Jokaisella suomen kansalaisella on oikeus kattavaan, asiantuntevaan ja tarpeeksi nopeaan terveydenhuoltoon. Monilla on kuitenkin paljon moitittavaa julkisen terveydenhuollon tuottamista palveluista, ja useat kaupungit kamppailevatkin pitkien jonotusaikojen kanssa. Suomessa asiat ovat silti paremmin kuin monessa muussa maassa, ja terveydenhoito ei ole samalla tavalla omakustanteista ja tyyristä kuin ulkomailla. Terveydenhuollon kiireellisyyden ja saatavuuden painetta helpottamaan on luotu monenlaisia yrityksiä ja uusia innovaatioita, jotka tuovat lääkärin lähemmäksi potilasta.

Suomalaisilla on yleisesti ottaen hyvä luottamus sairaanhoidon henkilökuntaan. Monessa tutkimuksessa esimerkiksi sairaanhoitajat ja apteekkityöntekijät sijoittuvat listojen kärkeen. Tämä pohjautuu myös pitkälti siihen, millaisia kokemuksia potilailla on lääkäreistään ja muista terveydenhuollon ammattilaisista. Keskusteluissa käykin usein ilmi, että on elintärkeää saada luotettavaa ja ammattitaitoista hoitoa ilman valtavan pitkiä jonotusaikoja. Yritykset, kuten Inscripta ja Netorek, luovat vaihtoehtoisia ratkaisuja, joita kuluttajat voivat käyttää terveyshuoliaan ratkoessa missä tahansa ja milloin tahansa. Nykyteknologia mahdollistaa uudet innovatiiviset ja arkea helpottavat ratkaisut.

Inscripta

Inscripta tuottaa palveluita markkinoille, joissa on äärimmäisen tärkeää pitää asiakkaiden tiedot ajan tasalla ja järjestelmällisesti organisoituna. Inscripta vastaakin ensisijaisesti terveydenhuollon tarpeisiin. Laki velvoittaa, että arkaluontoiset tiedot, erityisesti potilaiden henkilökohtaiset terveystiedot, pidetään asianmukaisesti salassa, ja automaattista tietojenkäsittelyä vältetään. Inscriptan sanelu- ja kirjausratkaisut vastaavat vaativiinkin tarpeisiin ja Inscriptan sovelluksien avulla potilaskirjaukset hoidetaan muutamassa minuutissa nopeasti ja turvallisesti. Kaikki Inscriptan käyttämät ratkaisut käyttävät uusimpia ja turvallisimpia tietokantoja. Inscriptan kaltaisia yrityksiä tarvitaan entistä enemmän, kun kaikki potilaiden tiedot ovat useimmiten elektronisessa muodossa.

Netorek

Netorek on IT-alan monitoimitalo ja Netorekin asiakkaina ovat mm. korkean profiilin HusLab ja Tampereen Yliopistollinen sairaala. On siis selvää, että Netorek on luotettava ja arvostettu yritys Suomessa. Netorek tarjoaa ratkaisuja, jotka yhdistävät esimerkiksi hajallaan olevia tietoja yhdeksi järjestellyksi tietokannaksi. Netorek hyödyntää palveluissaan Red Hat -, JBoss- ja Apache -organisaatioiden avoimen lähdekoodin ratkaisuja ja vastaa tällä tavalla terveydenhuollon tarpeisiin. Uudenlaisia palveluita tarvitaan suurissa laitoksissa, kuten sairaaloissa ja laboratorioissa, joissa tieton järjestelyä ja tiedonkäsittelyä tarvitaan paljon joka päivä.

Terveystalo

Ehkä tutumpi terveydenhuollon palveluja tarjoava yritys on Terveystalo. Terveystaloja löytyy lähes kaikista kaupungeista ja Terveystalojen yksi suurimmista palveluista on esimerkiksi työterveyspalveluiden tarjoaminen. Terveystalon palveluita pääsee usein käyttämään lyhyellä jonotusajalla ja Terveystalon henkilökunta on asiantuntevaa ja ammattimaista. Terveystalo tarjoaa myös etäpalveluita chatissa, jossa yhteyden saa lähes koska tahansa suoraan omalta kotikoneelta käsin. Kaikki uudet innovatiiviset terveydenhuollon palvelut innostavat asiakkaita kokeilemaan palveluiden toimivuutta ja vanhanaikainen malli, jossa lääkäriä lähdetään tapaamaan paperilappusten kanssa pitkän matkan päähän alkaa olla jo mennyttä maailmaa.